19
Апр

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка и монтаж на:

       1Четириколонен подемник със следните технически параметри:

               1.1. Товароподемност - до 4000 кг;

               1.2. Дължина на платформите - до 5000 мм;

               1.3. Ширина на платформите - до  565 мм

               1.4. Разстояние между колоните - до 3070мм;

               1.5. Захранване – 380V/ 50Hz/ 3Ph;

               1.6. Консумирана мощност - до 3kW;

               1.7. Максимална височина на повдигане  - не повече  1830мм;

               1.8. Минимална височина на повдигане - до 165 мм;

               1.9. Време за повдигане/спускане - до 30секунди;

               1.10. Автоматично отключване на заключващите механизми.

2. Предложенията трябва да съдържат:

2.1. Срок за изпълнение на доставката до „Летище София” ЕАД, отдел „Автосервиз”

2.2. Гаранционен срок и извънгаранционно обслужване.

2.3. Сертификат, удостоверяващ качеството и съответствието на предлаганото с посочените изисквания в настоящата покана.

2.4. Протокол за извършен предварителен оглед на обекта. Извършването на оглед на място е задължително условие за подготовка на офертата. Лица за контакт във връзка с огледите:  Георги Топалов тел. 937 23 12 и Марин Лаков тел. 937 24 48

 1. 3. Други условия:
  1. Начин на плащане – 100%, до 7 работни дни след изпълнена доставка и извършен монтаж, което се удостоверява с подписан приемо-предавателен протокол, без забележки и представена оригинална данъчна фактура;
  2. Пропуски за достъп до охраняемата зона на Летище София:
   1. Пропуските за достъп, във връзка с предварителния оглед на място - се заплащат от Изпълнителя;
   2. Пропуските, необходими, с цел изпълнение на настоящата поръчка се заплащат от Изпълнителя.

 

4. Място на изпълнение на поръчката: Летище София – отдел „Автосервиз”, към дирекция „Транспорт и ГСМ“.

5. Срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 25. 04. 2017 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.