03
Май

Доставка на маркучи и съединители с резба за зареждане на гориво

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  маркучи и съединители с резба за зареждане на гориво, както следва:

 1. Elaflex HD 63-C

  EN ISO 1825-C (EN1361)

  Дължина 5 метра – 4 броя

                               От една страна MC 63 – 2 ½“ – женски съединител

                               От друга страна VC 63 - 2 ½“ – мъжки съединител

  2. Elaflex HD 63-C

  EN ISO 1825-C (EN1361)

  Дължина 10 метра – 2 броя

  От една страна MC 63 – 2 ½“ - женски съединител

  От друга страна VC 63 - 2 ½“ - мъжки съединител

  3. Elaflex HD 38-C

  EN ISO 1825-C (EN1361)

  Дължина 20 метра – 1 брой

  От една страна MC 38 – 1 ½“ - женски съединител

  От друга страна VC 38 - 1 ½“ - мъжки съединител

Забележка:  1. Маркучите да бъдат  с двустранно монтирани  съединители.

                       2. Всички съединители да имат уплътнения.

               3. Дата на производство – 2017 г.

                       4. Сертификати.

Изисквания към Предложенията:

1.  Кандидатите трябва да предложат цени за всички по-горе изброени позиции, като „Летище София” ЕАД си запазва правото да заяви определена част и брой от тях.

2. Кандидатите могат да предлагат маркучи и съединители с резба за зареждане на гориво, единствено и само, отговарящи на горепосочените изисквания.

3. Кандидатите по тази поръчка трябва да предложат гаранционен срок, 1 година от монтажа, за доставeните маркучи и съединители с резба за зареждане на гориво.

4. В случай, че доставените маркучи и съединители с резба за зареждане на гориво, при фактическото влагане покажат несъвместимост, независимо от причините за това, Изпълнителят е длъжен да достави нови съвместими маркучи и съединители с резба.

5. В  предложенията да  бъде посочван срок за изпълнение на доставката.

Други изисквания:

Срокът за подаване на оферти е до 17: 00 ч. на 12. 05. 2017 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.

Място за изпълнение на доставката: склад „ГСМ”, отдел „ГСМ”, дирекция „Транспорт и ГСМ”, „Летище София” ЕАД.

 Начин на плащане – 100% след изпълнена доставка, което се удостоверява с подписан приемо-предавателен протокол, без забележки и представена оригинална данъчна фактура.