02
Фев

Доставка на керосинова помпа

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

              

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на:

 1. Керосинова помпа, комплект с пневматичен байпас и хидравлична помпа, както следва:
  1. Помпа - Type: FPCG 80 / 1135 R;
  2. Пневматичен байпас - Type: PUVA 80 / 1,7 A1;
  3. Хидравлична помпа - Type: Hy ZFS 0 / 16 R.

    

 2. Изисквания към предложенията:

  2.1. Да съдържат Обща цена за цялостното изпълнение на доставката (целият комплект).

  2.2. Срок за изпълнение на доставката до Летище София.

  2.3. Гаранционен срок.

  2.4. Сертификат, удостоверяващ качеството на помпата и нейната окомплектовка.

   

 3. Други условия:

   

  1. Начин на плащане – 100% след изпълнена доставка, което се удостоверява с подписан приемо-предавателен протокол, без забележки и представена оригинална данъчна фактура;

    

  2. Срокът за подаване на оферти е до 17:00 ч. на 08. 02. 2016 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.