Февруари 2012
Архив публични покани

Архив публични покани

27
Фев

Възстановяване на експлоатационната годност на горивозареждаща цистерна № 022

ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

,,Летище София” ЕАД в качеството на търговец, лицензиран за летищен оператор по чл. 48в, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване, на основание чл. 4, ал.

24
Фев

Изрязване на храсти и дървета в коритото на река Искър, товарене на изрязаните храсти и дървета и извозване извън района на летище София”

ПОКАНА

23
Фев

Доставка на водоочистващи химикали за охладителна система на Терминал 2

ПОКАНА

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД отправя тази публична покана по чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП до неопределен кръг търговци да направят оферта за малка обществена поръчка с предмет„Доставка на водоочистващи химикали за охладителна система на Терминал 2”, съобразно условията на поръчката, определени в документацията за участие. Състезателен критерий: най-ниска цена. Място на изпълнение - гр. София, Аерогара София, бул. “Хр. Колумб” № 1.