Декември 2013
Архив процедури по чл 290 от тз

Архив по чл. 290 от ТЗ

12
Дек

ТЕСТ УВЕДОМЛЕНИЕ 1

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет...