Юни 2014
Архив процедури по зоп

04
Юни

Доставка на водоочистващи химикали за охладителна система на Терминал 2

9030060

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на водоочистващи химикали за охладителна система на Терминал 2”.

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под номер 9030060.

03
Юни

Отстраняване на наслагвания от гума в зоните на приземяване на въздухоплавателни средства (ВС) на ПИК

9030008

СЪОБЩЕНИЕ

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Отстраняване на наслагвания от гума в зоните на приземяване на въздухоплавателни средства (ВС) на ПИК”.

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID 9030008

Валидна до: 23.06.2014 г. включително