Март 2014
Архив процедури по зоп

28
Мар

Обследване и съставяне на Технически паспорт на съществуващ строеж – Терминал 2, летище София

9027531

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Обследване и съставяне на Технически паспорт на съществуващ строеж – Терминал 2, летище София”

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID9027531

Валидна до: 07.04.2014 г. включително