Януари 2014
Архив процедури по зоп

24
Яну

Доставка на консумативи за 2014 година (калцуни, ръкавици, самозалепващи се пликове)

9025061

СЪОБЩЕНИЕ

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за 2014 година (калцуни, ръкавици, самозалепващи се пликове) за отдел ,,Проверка сигурност на пътници и ръчен багаж”, дирекция ,,Сигурност” към ,,Летище София” ЕАД”

23
Яну

Разделно събиране, извозване и последващо третиране на отпадъците от опаковки и рециклируемите отпадъци, образувани на летище София

9025042

СЪОБЩЕНИЕ

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разделно събиране, извозване и последващо третиране на отпадъците от опаковки и рециклируемите отпадъци, образувани на летище София”

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер 9025042.