Декември 2013
Архив процедури по зоп

21
Дек

Доставка и въвеждане в експлоатация на проходни електромагнитни детектори

9024241

СЪОБЩЕНИЕ
,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на проходни електромагнитни детектори”. 

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер ID9024241.

06
Дек

Застраховка „Гражданска отговорност”, Застраховка "Злополука”, Застраховка “Автокаско”

9023553

СЪОБЩЕНИЕ

04
Дек

Избор на регистриран одитор задължителна одиторска проверка и заверка по МСФО и МСС на ГФО

9023311

СЪОБЩЕНИЕ
„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка по Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международните счетоводни стандарти (МСС) на годишния финансов отчет (ГФО) на „Летище София” ЕАД за финансовата 2013 година”.

03
Дек

Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП „А”

9023180

СЪОБЩЕНИЕ
,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП „А”

 

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер 9023180.