Процедури по чл. 290 от ТЗ

28
Сеп

Дизелови агрегати за наземно електрозахранване

ПОКАНА

28
Сеп

Изработка, доставка, въвеждане в експлоатация на моторен високоповдигач

ПОКАНА

28
Сеп

Периодични доставки на антиобледенителна течност

ПОКАНА

 

            ,,Летище София” ЕАД отправя публична покана по чл. 290 от Търговския закон до неопределен кръг търговци за подаване на оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет: „Периодични доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства”

21
Юни

Сключен договор

"Летище София" ЕАД сключи договор за частна поръчка с предмет „Текущ ремонт на два резервоара с № 4 и № 7, предназначени за авиационен керосин Jet A-1, към Складово стопанство ГСМ“

19
Апр

Протоколи от работата на комисия

Протоколи от работата на комисия относно възлагането на частна поръчка по реда на чл.4, ал.2 от ВППВКОСЧП с предмет: “Текущ ремонт на два резервоара с № 4 и №7, предназначени  за авиационен керосин Jet A-1, към Складово стопанство ГСМ”