Процедури по чл. 290 от ТЗ

31
Окт

Удължаване на срока за подаване на оферти относно частна поръчка за изработване и доставка на рекламни торбички

 „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, на основание чл. 38 от Вътрешни правила за планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени  и частни поръчки и  чл. 290 от Търговския закон, във връзка с Покана с изх. № 100-17261/27.09.2016 г.

19
Окт

Протоколи от комисия

Протоколи от работата на комисия относно възлагането на частна поръчка по реда на чл. 290 от Търговския закон с предмет: „Периодични доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства

18
Окт

Удължаване на срока за подаване на оферти изработване и доставка на рекламни торбички

„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, на основание чл. 38 от Вътрешни правила за планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени  и частни поръчки и  чл. 290 от Търговския закон, , във връзка с Покана с изх. № 100-17261/27.09.2016 г.

29
Сеп

Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове

ПОКАНА

 

            ,,Летище София” ЕАД отправя публична покана по чл. 290 от Търговския закон до неопределен кръг търговци за подаване на оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”

28
Сеп

Дизелови агрегати за наземно електрозахранване

ПОКАНА