Процедури по чл. 290 от ТЗ

03
Авг

Протоколи от работата на комисия

03/08/2017

Протоколи от работата на комисията за поръчка с предмет „Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца”

 

 

 

20
Юли

Удължаване на срока за подаване на оферти по обществена поръчка

20/07/2017

„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, на основание чл. 38 от Вътрешни правила за планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени  и частни поръчки и  чл. 290 от Търговския закон, във връзка с Покана с изх. №100-13193/04.07.2017 г.

17
Юли

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на два броя големи, нови пътнически перонни автобуси

,,Летище София” ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон отправя покана до неопределен кръг търговци за изпълнение на частна поръчка с предмет: ,,Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на два броя големи, нови пътнически перонни автобуси”

Краен срок за получаване на документация и подаване на оферти  -  14.08.2017 г. /17:00 часа/

04
Юли

Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца

СЪОБЩЕНИЕ

 

            ,,Летище София” ЕАД отправя публична покана по чл. 290 от Търговския закон до неопределен кръг търговци за подаване на оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет: „Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца

12
Яну

Сключен договор за възлагане на частна поръчка за „Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и

Сключен договор за възлагане на частна поръчка за „Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”