Процедури по чл. 290 от ТЗ

17
Яну

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за частна поръчка

17/01/2019

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за частна поръчка с предмет ,,Предоставяне на летищни услуги срещу заплащане, чрез система предоставяща софтуерна платформа, информационна инфраструктура, работни станции и периферия, които да предоставят достъп до информационните системи на авиокомпаниите (DCS) на Летище София ЕАД”

Нов срок за подаване на оферти – до 17:00 часа на 08.02.2019 г.

09
Яну

доставка-защитни-етикети-2019

Съобщение

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Доставка на двойно резониращи защитни етикети за системите за охрана на стоки в магазините на Терминал 1 и Терминал 2 на „Летище София” ЕАД“.  

 Срок за подаване на оферти – 18.01.2019 г. /17:00 часа/

28
Дек

Съобщение относно частна поръчка за извършване на стоков контрол на стоки

28/12/2018

„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон и във връзка с Покана с изх. № 100-26139/12.12.2018 г. за събиране на оферти за частна поръчка с предмет: „Извършване на стоков контрол на стоките, предназначени за продажба в магазините и на петролните продукти, доставяни на „Летище София” ЕАД”, уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за представяне на оферти се удължава със 7 /седем/ работни дни, считано от деня следващ датата на публикуване на съобщението, а именно - до 17:00 часа на 09.01.2019 г.

13
Дек

Предоставяне на летищни услуги срещу заплащане, чрез система предоставяща софтуерна платформа

13/12/2018

Съобщение

,,Летище София” ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон отправя покана до неопределен кръг търговци за изпълнение на частна поръчка с предмет: ,,Предоставяне на летищни услуги срещу заплащане, чрез система предоставяща софтуерна платформа, информационна инфраструктура, работни станции и периферия, които да предоставят достъп до информационните системи на авиокомпаниите (DCS) на Летище София ЕАД”

 

13
Дек

Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца

13/12/2018

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 4, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Вътрешните правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца