Процедури по чл. 290 от ТЗ

16
Окт

Оферта за специализиран ремонт на осем броя електрокари

ПОКАНА

20
Сеп

Изработка и доставка на фирмени рекламни пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”

СЪОБЩЕНИЕ

03
Сеп

Изработка и доставка на фирмени рекламни пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”

ПОКАНА

,,Летище София” ЕАД отправя покана на основание чл. 4, ал. 3 от ВППВКОСЧП в „Летище София” ЕАД за подаване на оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на фирмени рекламни пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”