Процедури по чл. 290 от ТЗ

03
Юни

Изработка, доставка и монтаж на дванадесет броя индустриални врати, тип секционни, за сервизни халета

ПОКАНА

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл. 290 от Търговския закон до неопределен кръг търговци да представят оферта за„Изработка, доставка и монтаж на дванадесет броя индустриални врати, тип секционни, за сервизни халета”

Краен срок за подаване на оферти: в деловодството на посочения в поканата адрес,не по-късно от 17.00 часа на 18.06.2014г.

16
Окт

Оферта за специализиран ремонт на осем броя електрокари

ПОКАНА

20
Сеп

Изработка и доставка на фирмени рекламни пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”

СЪОБЩЕНИЕ

03
Сеп

Изработка и доставка на фирмени рекламни пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”

ПОКАНА

,,Летище София” ЕАД отправя покана на основание чл. 4, ал. 3 от ВППВКОСЧП в „Летище София” ЕАД за подаване на оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на фирмени рекламни пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”