Процедури по чл. 290 от ТЗ

23
Сеп

Избор на доставчик на система за полетен контрол DCS

СЪОБЩЕНИЕ

06
Авг

Оферта за система за полетен контрол DCS

ПОКАНА

09
Юни

Доставка и гаранционен сервиз на един брой настолен Вълново-дисперсионен Ренгено Флуорисцентен анализатор, предназначен за определяне съдържанието на сяра в авиационните горива

ПОКАНА

03
Юни

Изработка, доставка и монтаж на дванадесет броя индустриални врати, тип секционни, за сервизни халета

ПОКАНА

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл. 290 от Търговския закон до неопределен кръг търговци да представят оферта за„Изработка, доставка и монтаж на дванадесет броя индустриални врати, тип секционни, за сервизни халета”

Краен срок за подаване на оферти: в деловодството на посочения в поканата адрес,не по-късно от 17.00 часа на 18.06.2014г.

16
Окт

Оферта за специализиран ремонт на осем броя електрокари

ПОКАНА