Процедури по чл. 290 от ТЗ

30
Окт

Обемни измервателни системи за авиационен керосин JET A-1

Съобщение

Летеще София ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет ,,Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на четири броя обемни измервателни системи за авиационен керосин JET A-1

Срок за подаване на оферти – 28.11.2019 г. /17:00 часа/

03
Сеп

ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН МИНИБУС

„Летище София“ ЕАД, предоставя Образец № 2 към покана до всички заинтересовани лица с изх. № 100-17113/16.08.2019г. за участие в избор на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на  специализиран минибус за пътници с ограничена подвижност (PRM)“

16
Авг

Изработка и доставка на специализиран минибус

16/08/2019

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на  специализиран минибус за пътници с ограничена подвижност (PRM)“

 Срок за подаване на оферти – не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2019 г.

09
Апр

Рекламни пликове 2019

09/04/2019

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на полиетиленови фирмени рекламни торбички и пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД“.  

 Срок за подаване на оферти – 23.04.2019 г. /17:00 часа/  

11
Фев

Протоколи от работата на комисията

11/02/2019

Публикувани протоколи от работата на комисията по частна поръчка с предмет „Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца”