Процедури по чл. 290 от ТЗ

Архив по чл. 290 от ТЗ

09
Апр

Рекламни пликове 2019

09/04/2019

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на полиетиленови фирмени рекламни торбички и пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД“.  

 Срок за подаване на оферти – 23.04.2019 г. /17:00 часа/  

11
Фев

Протоколи от работата на комисията

11/02/2019

Публикувани протоколи от работата на комисията по частна поръчка с предмет „Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца”

17
Яну

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за частна поръчка

17/01/2019

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за частна поръчка с предмет ,,Предоставяне на летищни услуги срещу заплащане, чрез система предоставяща софтуерна платформа, информационна инфраструктура, работни станции и периферия, които да предоставят достъп до информационните системи на авиокомпаниите (DCS) на Летище София ЕАД”

Нов срок за подаване на оферти – до 17:00 часа на 08.02.2019 г.

09
Яну

доставка-защитни-етикети-2019

Съобщение

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Доставка на двойно резониращи защитни етикети за системите за охрана на стоки в магазините на Терминал 1 и Терминал 2 на „Летище София” ЕАД“.  

 Срок за подаване на оферти – 18.01.2019 г. /17:00 часа/

28
Дек

Съобщение относно частна поръчка за извършване на стоков контрол на стоки

28/12/2018

„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон и във връзка с Покана с изх. № 100-26139/12.12.2018 г. за събиране на оферти за частна поръчка с предмет: „Извършване на стоков контрол на стоките, предназначени за продажба в магазините и на петролните продукти, доставяни на „Летище София” ЕАД”, уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за представяне на оферти се удължава със 7 /седем/ работни дни, считано от деня следващ датата на публикуване на съобщението, а именно - до 17:00 часа на 09.01.2019 г.