Процедури по чл. 290 от ТЗ

Архив по чл. 290 от ТЗ

07
Яну

защитни-етикети-2020

 Съобщение

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Доставка на двойно резониращи защитни етикети за системите за охрана на стоки в магазините на Терминал 1 и Терминал 2 на „Летище София” ЕАД“.  

 Срок за подаване на оферти – 20.01.2020 г. /17:00 часа/

07
Яну

стоков-контрол-2020

Съобщение

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 4, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Вътрешните правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Извършване на стоков контрол на стоките, предназначени за продажба в магазините и на петролните продукти, доставяни на „Летище София” ЕАД“.

29
Ное

Съобщение за удължаване на срока

29/11/2019

Съобщение за удължаване на срока за представяне на оферти за частна поръчка с предмет "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на четири броя обемни измервателни системи за авиационен керосин JET A-1"

Нов срок за представяне на оферти – до 17:00 часа на 10.12.2019 г.

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 11.12.2019 г. в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Терминал 1.

 

30
Окт

Обемни измервателни системи за авиационен керосин JET A-1

Съобщение

Летеще София ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет ,,Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на четири броя обемни измервателни системи за авиационен керосин JET A-1

Срок за подаване на оферти – 28.11.2019 г. /17:00 часа/

03
Сеп

ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН МИНИБУС

„Летище София“ ЕАД, предоставя Образец № 2 към покана до всички заинтересовани лица с изх. № 100-17113/16.08.2019г. за участие в избор на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на  специализиран минибус за пътници с ограничена подвижност (PRM)“