Процедури по чл. 290 от ТЗ

Архив по чл. 290 от ТЗ

14
Окт

Съобщение

,,Летище София“ ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избор на изпълнител на частна поръчка с предмет Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца

Срок за подаване на оферти – 26.10.2020 г. /17:00 часа/

Отваряне на офертите – 27.10.2020 г. /14:00 часа/

07
Яну

защитни-етикети-2020

 Съобщение

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Доставка на двойно резониращи защитни етикети за системите за охрана на стоки в магазините на Терминал 1 и Терминал 2 на „Летище София” ЕАД“.  

 Срок за подаване на оферти – 20.01.2020 г. /17:00 часа/

07
Яну

стоков-контрол-2020

Съобщение

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 4, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Вътрешните правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Извършване на стоков контрол на стоките, предназначени за продажба в магазините и на петролните продукти, доставяни на „Летище София” ЕАД“.

29
Ное

Съобщение за удължаване на срока

29/11/2019

Съобщение за удължаване на срока за представяне на оферти за частна поръчка с предмет "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на четири броя обемни измервателни системи за авиационен керосин JET A-1"

Нов срок за представяне на оферти – до 17:00 часа на 10.12.2019 г.

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 11.12.2019 г. в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Терминал 1.