Процедури по ЗОП

15
Юли

Сключен договор в процедура (договаряне без предварителна покана за участие) за възлагане на обществена поръчка

00533-2019-0006

Сключен договор в процедура (договаряне без предварителна покана за участие) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия от доставчик последна инстанция на обекти на „Летище София“ ЕАД“, присъединени на ниво средно напрежение“.

 

12
Юли

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения за обществена поръчка

00533-2019-0014

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения за обществена поръчка с предметЗакупуване на консумативи за оборудване за откриване на следи от експлозиви IONSCAN 500 DT“

12
Юли

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения за обществена поръчка

00533-2019-0015

 

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения за обществена поръчка с предмет Закупуване на мрежово оборудване за подобряване на покритието на безжичен достъп до интернет

 

 

 

11
Юли

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

00533-2019-0016

 Разяснение по обществена поръчка „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции

11
Юли

доставка монтаж чилър Т2

00533-2019-0025

Съобщение

„Летище София” ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (публично съзтезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София“.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 19.08.2019г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 20.08.2019г.