Процедури по ЗОП

09
Сеп

Обявление за приключаване на договор № 100-Д-145/24.08.2015 - Интеркомплект - Г ЕООД

Обявление за приключаване на договор № 100-Д-145/24.08.2015 - Интеркомплект - Г ЕООД

с предмет: Доставка на антиобледенителен продукт, предназначен за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови покрития за срок от 4 (четири) години

09
Сеп

Обявление за приключаване на договор № 100-Д-145/24.08.2015 - Интеркомплект - Г ЕООД

Обявление за приключаване на договор № 100-Д-145/24.08.2015 - Интеркомплект - Г ЕООД

с предмет: Доставка на антиобледенителен продукт, предназначен за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови покрития за срок от 4 (четири) години

09
Сеп

Обявление за приключване на Борсов договор №542/14.08.2018 – Бент Ойл АД

Обявление за приключване на Борсов договор №542/14.08.2018 – Бент Ойл АД

С предмет: Периодични доставки по заявки на Купувача, извършвани за срок от 12 (дванадесет) месеца, на пет вида горива, по обособени позиции

 

09
Сеп

Сключен договор и становище

00533-2019-0018

Сключен договор и становище на Агенцията за обществени поръчки /АОП/, във връзка с проведена обществена поръчка с предмет  Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на ,,Летище София” ЕАД

05
Сеп

ПРОТОКОЛ № 2/23.08.2019г. ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

05/09/2019

005332019-0019

Протокол № 2/23.08.2019 г. от работата на комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на инвестиционен проект за основен ремонт на покрития паркинг на Терминал 2 на летище

София и упражняване на авторски надзор по време на строителството – основен ремонт на покрития паркинг на Терминал 2 на летище София“.