Процедури по ЗОП

12
Сеп

Протокол № 2 от работата на комисия в процедура

12/09/2019

00533-2019-0010

Протокол № 2 от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни санитарни материали и почистващи препарати, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)“.

 

12
Сеп

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

12/09/2019

005332019-0028

До всички заинтересовани лица

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за извършена промяна в документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София, с включени резервни части”

12
Сеп

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

12/09/2019

00533-2019-0011

Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :

„Обработка на фуги и пукнатини с полимербитумна паста и двукомпонентна полимерна паста по летателното поле на летище София“.

11
Сеп

Протокол 2 от работата на комисията, относно обществена поръчка

00533–2019-0025

Протокол 2 от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София.

11
Сеп

Решение и Протоколи за обществена поръчка

11/09/2019

00533-2019-0026

Решение и Протоколи за обществена поръчка с предмет "Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-еднократно"