Процедури по ЗОП

24
Юли

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

24/07/2019

00533-2019-0013

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни и противопожарни щори“

24
Юли

Протокол 2 от работата на комисия

24/07/2019

00533-2019-0011

Протокол 2 от 17.07.2019 г. от работата на комисията за обществена поръчка с предмет:

„Обработка на фуги и пукнатини с полимербитумна паста и двукомпонентна полимерна паста по летателното поле на летище София“.

23
Юли

Възобновяване на процедура

23/07/2019

00533-2019-0009

 

Възобновяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски консумативи – хартия“;

22
Юли

Протокол 2 от работата на комисията за обществена поръчка

22/07/2019

00533-2019-0012

Протокол 2 от 17.07.2019 г. от работата на комисията за обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на ПИК – машинно на подходите за кацане и част от страничните линии,  както и ръчно изпълнена хоризонтална маркировка на стрелки и цифри“.

22
Юли

До всички заинтересовани лица

00533-2019-0027

Разяснение по постъпило запитване в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността му като летищен оператор и оператор по наземно обслужване”.