Процедури по ЗОП

19
Май

Протокол № 2 от работата на комисията за обществена поръчка

19/05/2020

00533-2020-0008

Протокол № 2 от работата на комисията за обществена поръчка с предмет „Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-двукратно”

11
Май

Съобщение за отваряне на ценовите предложения за общественСъобщение за отваряне на ценовите предложения за обществена поръчка с предмет „Закупуване на дисков масив за нуждита поръчка с предмет „Закупуване на дисков масив за нуждите на ,,Летище София“ ЕАД“

00533-2020-0007

 

 

04
Май

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-120/08.04.2019 - МЦ Медикъл Авиейшън 2010 ЕООД с предмет - „ Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ на летище София, за срок от 12 месеца “

27
Апр

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533-2020-0009
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“.
24
Апр

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

00533-2020-0010

Отговор на запитване, на основание чл. 180 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”.