Процедури по ЗОП

19
Сеп

Сключен договор за обществена поръчка с предмет „Закупуване на мрежово оборудване за подобряване на покритието на безжичен достъп до интернет”

00533-2019-0015

 

 

 

19
Сеп

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

00533–2019-0019

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

17
Сеп

До всички заинтересовани лица

00533–2019-0032

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за извършена промяна в документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на системата за визуализация на полетната информация на Летище София (Flight Information Display System) – FIDS“

Нов срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 24.09.2019 г.

Отваряне на оферти – от 14.00 ч. на 25.09.2019 г., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

 

17
Сеп

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533-2019-0020

На 20.09.2019 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София”

 

12
Сеп

Съобщение

00533-2019-0017

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На 17.09.2019 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Доставка на хигиенни санитарни материали и инструменти за почистване и ароматизиране.