Процедури по ЗОП

01
Окт

До всички заинтересовани лица

00533-2019-0010

 На 04.10.2019г. в 15:00 часа, в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, бул. „Христофор Колумб“ № 1, ет. 2, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни санитарни материали и почистващи препарати, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)“.

 

30
Сеп

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533-2019-0025

На 03.10.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София.

30
Сеп

Решение за класиране и избор на изпълнител, Доклад и Протоколи

30/09/2019

Съобщение

00533–2019-0017

Решение за класиране и избор на изпълнител, Доклад и Протоколи 1, 2, 3 и 4 от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет Доставка на хигиенни санитарни материали и инструменти за почистване и ароматизиране.  

30
Сеп

Публикуван протокол № 2/20.09.2019 г.

30/09/2019

Публикуван протокол № 2/20.09.2019 г. по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София, с включени резервни части“

27
Сеп

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 100-Д-311/24.08.2018, Център за градска мобилност ЕООД