Процедури по ЗОП

18
Мар

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

00533-2019-0003

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

00533-2019-0003

Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни, ВИК и електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата на територията на Летище София“

18
Мар

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

00533-2020-0003

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

 

00533-2020-0003

Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите за срок от една година“

18
Мар

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

00533–2020-0001

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

00533–2020-0001

Решение № З – 224/17.03.2020 г. за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за преустройство на ресторанта на ниво + 1, Терминал 1 на летище София в „Клуб на авиацията с музейна експозиция“

18
Мар

СЪОБЩЕНИЕ

00533-2020-0009

Документация за участие в открита с  решение № З-213/13.03.2020 г.  процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

18
Мар

СЪОБЩЕНИЕ

00533–2020-0002

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ