Процедури по ЗОП

14
Яну

Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Получени са въпроси във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства”.  
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.

09
Яну

Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Получени са въпроси във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства”.  
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.

08
Яну

Доставка на пожарогасителни средства за местостоянките за самолети на перона на летище София

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на пожарогасителни средства за местостоянките за самолети на перона на летище София”.

Срок за закупуване на документация: всеки работен ден до 17:00 часа на 10.02.2014 година.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 17.02.2014 година.

02
Яну

Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Получени са въпроси във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства.  

20
Дек

Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства

Уважаеми дами и господа,

Постъпили са въпроси във връзка с документацията за участие в процедура с предмет „Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства”. На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с настоящото публикуваме въпросите и отговорите.