Процедури по ЗОП

13
Ное

Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати

Уважаеми дами и господа,

20
Окт

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД, уведомява всички заинтересовани лица, че въз основа на Решение за промяна № 551 от 17.10.2014 г. на Изпълнителния директор на ,,Летище София” ЕАД се удължава срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет: ,,Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София”, открита с Решение № 356 от 30.06.2014 г. Решението за промяна е публикувано в АОП.

09
Сеп

Изработване на инвестиционен проект за обект: „Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект: „Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД:

Етап 1: Общ архив на „Летище София” ЕАД

14
Авг

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен срок на тринадесет автомобила в четири обособени позиции

СЪОБЩЕНИЕ

05
Авг

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен срок на тринадесет автомобила

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен срок на тринадесет автомобила в четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на 8 броя автомобили тип пикап, среден клас, двойна кабина, висока проходимост, 4+1 места;

Обособена позиция 2: Доставка на 1 брой микробус, 16+1 места;