Процедури по ЗОП

19
Яну

Информация за размера и основанието за извършено плащане по договор

15
Яну

Сключен договор за „Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти

Сключен договор за „Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните и комуникационни системи и оборудване на територията на Летище София”

11
Дек

Осъвременяване на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите

00533-2014-0029

Процедура на договаряне с обявление за обществена поръчка с предмет: „Осъвременяване на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите, разширяване на функционалността й и абонаментно обслужване и поддръжка”, за срок от четири години.

10
Дек

Информация за извършено плащане по договор

26
Ное

Разширение на антиобледенителна площадка изток

00533-2014-0025

 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи съгласно одобрен работен проект за етап 2 - подобект 2: Разширение на антиобледенителна площадка изток”.