Процедури по ЗОП

26
Мар

Информация за основанието и размера на извършено плащане по договора

25
Мар

Протоколи и решение от извършен подбор. Покани за договаряне.

24
Мар

Информация за основание и размер на извършено плащане по договор

21
Мар

Осъвременяване на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите

СЪОБЩЕНИЕ

Избор на изпълнител.

19
Мар

Информация за изпълнението на договор по обществена поръчка