Процедури по ЗОП

26
Юни

Доставка на два броя високотехнологични снегопочистващи машини предназначени за почистване на асфалто-бетонови покрития от сняг на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перон през зимния сезон

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Постъпил е въпрос във връзка с процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя високотехнологични снегопочистващи машини предназначени за почистване на асфалто-бетонови покрития от сняг на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перон през зимния сезон”

С настоящето публикуваме въпроса и отговора.

25
Юни

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „Летище София”

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Постъпили са въпроси във връзка с процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „Летище София” ЕАД” за срок от 2 (две) години.

С настоящето публикуваме въпросите и отговорите.

24
Юни

Доставка на два броя високотехнологични снегопочистващи машини предназначени за почистване на асфалто-бетонови покрития от сняг на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перон през зимния сезон

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Постъпили са въпроси във връзка с процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на два броя високотехнологични снегопочистващи машини предназначени за почистване на асфалто-бетонови покрития от сняг на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перон през зимния сезон”

С настоящето публикуваме въпросите и отговорите.

20
Юни

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен срок на тринадесет автомобила

„Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен срок на тринадесет автомобила в четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на 8 броя автомобили тип пикап, среден клас, двойна кабина, висока проходимост, 4+1 места;

Обособена позиция 2: Доставка на 1 брой микробус, 16+1 места;

18
Юни

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „Летище София” ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Постъпили са въпроси във връзка с процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „Летище София” ЕАД” за срок от 2 (две) години.

С настоящето публикуваме въпросите и отговорите.