Процедури по ЗОП

23
Яну

Доставка на персонални компютри, скенери и принтери

Процедура на договаряне с обявление за обществена поръчка с предмет: “Доставка на персонални компютри, скенери и принтери”

19
Яну

Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет „Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните и комуникационни системи и оборудване на територията на Летище София”,във връзка с  рамково споразумение № 100-Д-222/23.11.2012 г.

19
Яну

Информация за датата и основанието за приключване на договор

19
Яну

Информация за размера и основанието за извършено плащане по договор

15
Яну

Сключен договор за „Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти

Сключен договор за „Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните и комуникационни системи и оборудване на територията на Летище София”