Процедури по ЗОП

05
Мар

Доставка на антиобледенителен продукт

00533-2015-0004

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на антиобледенителен продукт, предназначен за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови покрития за срок от 4 (четири) години”

Срок за закупуване на документация по желание на участника: всеки работен ден до 16:00 ч. на 16.04.2015 г.

20
Фев

Съобщение относно поръчка за изработване на инвестиционен проект за обект.

Информация за извършено плащане по договор към поръчка с предмет:

„Изработване на инвестиционен проект за обект: „Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД:
Етап 1: Общ архив на „Летище София” ЕАД
Етап 2: Помощни и сервизни помещения на „Летище София” ЕАД”

19
Фев

Информация за изпълнение на договор за доставка на автомобилни и специални гуми

19
Фев

Информация за изпълнението на договор по обществена поръчка

30
Яну

Абонаментна поддръжка на автоматични врати „ДОРМА” инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на автоматични врати „ДОРМА” инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София”