Процедури по ЗОП

21
Мар

Осъвременяване на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите

СЪОБЩЕНИЕ

Избор на изпълнител.

19
Мар

Информация за изпълнението на договор по обществена поръчка

17
Мар

Информация за изпълнението на договор по обществена поръчка

17
Мар

Информация за изпълнението на договор по обществена поръчка

11
Мар

Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка за „Летище София” ЕАД”

Съобщение

Сключен договор за „Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка за „Летище София” ЕАД”,

след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление на база рамково споразумение № 100-Д-24/01.02.2013г. с предмет: