Процедури по ЗОП

24
Апр

Договор за Застраховка ,,Отговорност на летище Пловдив"

Договор застраховка "Отговорност на Летище Пловдив

22
Апр

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

21
Апр

Застраховка отговорност на Летище София

Сключен договор за застраховка

20
Апр

Решение за избор на изпълнител и доклад от комисията

Протоколи от договаряне и доклад на комисията. 

Решение за избор на изпълнител

20
Апр

Сключен договор

Сключен е договор за  „Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните и комуникационни системи и оборудване на територията на Летище София” по процедура на договаряне без обявление, във връзка със сключено рамково споразумение  № 100-Д-222/23.11.2012 г.