Процедури по ЗОП

09
Сеп

Изработване на инвестиционен проект за обект: „Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект: „Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД:

Етап 1: Общ архив на „Летище София” ЕАД

14
Авг

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен срок на тринадесет автомобила в четири обособени позиции

СЪОБЩЕНИЕ

05
Авг

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен срок на тринадесет автомобила

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен срок на тринадесет автомобила в четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на 8 броя автомобили тип пикап, среден клас, двойна кабина, висока проходимост, 4+1 места;

Обособена позиция 2: Доставка на 1 брой микробус, 16+1 места;

04
Авг

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ФАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД, уведомява всички заинтересовани лица, че въз основа на подадена жалба с искане за налагане на временна мярка спиране за обществена поръчка с предмет: ,,Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София”, открита с Решение № 356 от 30.06.2014 г. е подадено уведомление до АОП. С вписване на информацията в регистъра на АОП статусът на процедурата е спряна.

01
Авг

Изработване на инвестиционен проект за обект

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със открита с Решение № 352/30.06.2014 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект: „Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД:
Етап 1: Общ архив на „Летище София” ЕАД
Етап 2: Помощни и сервизни помещения на „Летище София” ЕАД”,