Процедури по ЗОП

20
Апр

Решение за избор на изпълнител и доклад от комисията

Протоколи от договаряне и доклад на комисията. 

Решение за избор на изпълнител

20
Апр

Сключен договор

Сключен е договор за  „Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните и комуникационни системи и оборудване на територията на Летище София” по процедура на договаряне без обявление, във връзка със сключено рамково споразумение  № 100-Д-222/23.11.2012 г.

15
Апр

Информация за изпълнението на договор по обществена поръчка

14
Апр

Информация за основанието и размера на извършено плащане по договора

06
Апр

Сключен договор относно „Доставка на специализирано техническо аварийно оборудване за „Летище София” ЕАД”

Сключен договор за „Доставка на специализирано техническо аварийно оборудване за „Летище София” ЕАД”