Процедури по ЗОП

15
Май

Съобщение за сключен договор

Сключен е договор за  „Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционен сервиз на един брой специализиран аеродромен пожарен автомобил” по процедура на договаряне с обявление.

15
Май

Информация

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП относно обществена поръчка с предмет: „Осъвременяване на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите, разширяване на функционалността й и абонаментно обслужване и поддръжка”

14
Май

Сключен договор

Договор за осъвременяване на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите, разширяване на функционалността й и абонаментно обслужване и поддръжка”, за срок от четири години

14
Май

Протоколи и решение на комисия

Решение на комисията относно открита процедура с предмет : „Абонаментна поддръжка на автоматични врати „ДОРМА” инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София”, за срок от три години

05
Май

Отваряне на пликовете с надпис ,,Предлагана цена”

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис ,,Предлагана цена” на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на автоматични врати „ДОРМА” инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София” ще се извърши на 11.05.2015г. от 14:00 часа в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.