Процедури по ЗОП

29
Апр

Абонаментно обслужване на оборудване за почистване на фасади на Терминал 2 на Летище София

Летище София открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно обслужване  на оборудване за почистване на фасади на Терминал 2  на Летище София" за срок от 3 години.

29
Апр

Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните системи и оборудване

 Летище София открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: "Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните системи и оборудване"

24
Апр

Договор за Застраховка ,,Отговорност на летище Пловдив"

Договор застраховка "Отговорност на Летище Пловдив

22
Апр

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

21
Апр

Застраховка отговорност на Летище София

Сключен договор за застраховка