Процедури по ЗОП

28
Май

Отваряне на ценови предложения

26
Май

Решение

Решение за прекратяване

25
Май

Доставка на автомобилни и специални гуми

"Летище София" ЕАД открива процедура на договаряне без обявление на обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобилни и специални гуми”

22
Май

Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка

00533-2015-0012

"Летище София" ЕАД обявява процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка ПР „N” в участъка от ПР „Р” до ПР „С””. 

15
Май

Протоколи на Комисия

Протоколи от работа на комисия по процедура с предмет "Доставка на антиобледенителен продукт, предназначен за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови покрития за срок от 4 (четири) години"