Процедури по ЗОП

30
Апр

Възстановяване на износена хоризонтална маркировка

00533–2015–0005

"Летище София" ЕАД стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на ПИК, връзките на пътеките за рулиране с ПИК и перон”

30
Апр

Доставка на строителни, ВиК и електро материали

"Летище София" ЕАД стартира процедура на договаряне с обявление с предмет: „ Доставка на строителни, ВиК и електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд и инфраструктурата на територията на Летище София”, с цел сключване на рамково споразумение за период от три години. 

30
Апр

Доставка на 12 000 килограма пенообразувател

00533-2015-0009

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на 12 000 килограма пенообразувател”

Срок за закупуване на документация по желание на участника: всеки работен ден до 16:00 часа на 05.06.2015 год.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 05.06.2015 година.

30
Апр

Информация за основанието и размера на извършено плащане по договор

Информация за основанието и размера на извършено плащане по договора

30
Апр

Информация за основанието и размера на извършено плащане по договор

Информация за основанието и размера на извършено плащане по договора и информация за изпълнението на същия.