Процедури по ЗОП

21
Апр

Застраховка отговорност на Летище София

Сключен договор за застраховка

20
Апр

Решение за избор на изпълнител и доклад от комисията

Протоколи от договаряне и доклад на комисията. 

Решение за избор на изпълнител

20
Апр

Сключен договор

Сключен е договор за  „Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните и комуникационни системи и оборудване на територията на Летище София” по процедура на договаряне без обявление, във връзка със сключено рамково споразумение  № 100-Д-222/23.11.2012 г.

15
Апр

Информация за изпълнението на договор по обществена поръчка

14
Апр

Информация за основанието и размера на извършено плащане по договора