Процедури по ЗОП

30
Апр

Възстановяване на износена хоризонтална маркировка

00533–2015–0005

"Летище София" ЕАД стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на ПИК, връзките на пътеките за рулиране с ПИК и перон”

29
Апр

Абонаментно обслужване на оборудване за почистване на фасади на Терминал 2 на Летище София

Летище София открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно обслужване  на оборудване за почистване на фасади на Терминал 2  на Летище София" за срок от 3 години.

29
Апр

Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните системи и оборудване

 Летище София открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: "Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните системи и оборудване"

24
Апр

Договор за Застраховка ,,Отговорност на летище Пловдив"

Договор застраховка "Отговорност на Летище Пловдив

22
Апр

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ