Процедури по ЗОП

22
Юни

Въпроси и отговори по застраховка отговорност на летища София, Пловдив и Горна Оряховица

19
Юни

Въпроси и отговори по застраховка отговорност на летища София, Пловдив и Горна Оряховица

18
Юни

Решение и протоколи

Решение и протоколи

12
Юни

Доставка на сървърни конфигурации и разширение на дисковия капацитет

00533-2015-0015

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на сървърни конфигурации и разширение на дисковия капацитет на съществуващите дискови масиви за нуждите на ,,Летище София ЕАД”

12
Юни

Застраховка отговорност на Летища София, Пловдив и Горна Оряховица

00533-2015-0016

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване” за срок от 12 месеца”