Процедури по ЗОП

07
Юли

Отваряне на пликовете с надпис ,,Предлагана цена”

Уважаеми дами и господа,

06
Юли

Протокол от комисия

06
Юли

Въпроси и отговори по застраховка отговорност на летища София, Пловдив и Горна Оряховица

03
Юли

Протоколи, доклад на комисията и решение

02
Юли

Доставка на ново терминално оборудване на ТЕТРА системата

00533-2015-0019

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предметДоставка на ново терминално оборудване на ТЕТРА системата на летище София.