Процедури по ЗОП

28
Фев

Протоколи 1, 2, 3, 4 и Доклад от работата на комисия

00533-2019-0047

Протоколи 1, 2, 3, 4 и Доклад от работата на комисията, и Решение за класиране и избор на изпълнител, относно обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на четири броя рентгеново оборудване със система за откриване на течни експлозиви, Стандарт 2, тип „С”.

25
Фев

Договор и приложения към него

25/02/2020

00533-2019-0041

Договор и приложения към него, и обявление за възложена поръчка, относно обществена  поръчка с предмет Абонаментна поддръжка на автоматични врати, инсталирани на Терминал 1, Терминал 2, VIP A и VIP B на Летище София.

21
Фев

Протокол № 2/20.02.2020 г. от работата на комисия

21/02/2020

00533–2020-0002

Протокол № 2/20.02.2020 г. от работата на комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високоефективно LED осветление в техническите зони на Терминал 2“.

 

21
Фев

Обявление за приключване на договор

21/02/2020

Обявление за приключване на договор № 100-Д-324/31.08.2018 - Булгаргаз ЕАД

С предмет:  Доставка на природен газ за нуждите на "Летище София" ЕАД

19
Фев

Съобщение

19/02/2020

00533-2019-0039

Обявление за прекратяване на възлагането на обособени позиции 1 и 5, относно обществена поръчка с предмет: Изпълнение на постоянни доставки на резервни части и консумативи, срещу заявки на възложителя, предназначени за поддръжка и ремонт на средства от специална летищна и самолетообслужваща техника, по обособени позиции.