Процедури по ЗОП

09
Мар

ПУБЛИКУВАН ДОГОВОР И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

09/03/2020

005332019-0048

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-4602/09.03.2020 г., договор и приложения към него по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София, с включени резервни части”

09
Мар

Обявление за приключване на договор

09/03/2020

Обявление за приключване на договор № 100-Д-36/29.01.2020г. – "ЕМГ  Трейдинг" ЕООД

с предмет: Доставка на консумативи за специализирана снегопочистваща техника

09
Мар

Водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните битово-фекални води на Летище София

09/03/2020

00533–2020-0005

„Летище София” ЕАД открива процедура (пряко договаряне) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните битово-фекални води на Летище София ЕАД - обект летище София“

04
Мар

Съобщение

00533-2020-0003

     На 09.03.2020 г. от 14:00 часа, в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите за срок от една година“           

02
Мар

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

02/03/2020

005332020-0001