Процедури по ЗОП

07
Апр

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за извършена промяна в документацията за възлагане на обществена поръчка

00533-2020-0010
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за извършена промяна в документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски консумативи – хартия“ и променена документация за поръчката. 

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 29.04.2020г.

06
Апр

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

00533-2020-0010

Разяснениe, на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”.

06
Апр

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533-2020-0009

Разяснениe, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“.

 

01
Апр

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

00533-2020-0004
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
 
На 06.04.2020 г.
31
Мар

ПУБЛИКУВАН ДОГОВОР И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533–2019-0043

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-5918/31.03.2020 г., договор и приложения към него по обществена поръчка (публично състезание) с предмет „Доставка на антиобледенителни продукти за обработка на писта за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране (ПР), перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на летище София, за срок от една година“, за обособена позиция № 2.