Процедури по ЗОП

04
Мар

Съобщение

00533-2020-0003

     На 09.03.2020 г. от 14:00 часа, в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите за срок от една година“           

02
Мар

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

02/03/2020

005332020-0001

28
Фев

Протоколи 1, 2, 3, 4 и Доклад от работата на комисия

00533-2019-0047

Протоколи 1, 2, 3, 4 и Доклад от работата на комисията, и Решение за класиране и избор на изпълнител, относно обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на четири броя рентгеново оборудване със система за откриване на течни експлозиви, Стандарт 2, тип „С”.

25
Фев

Договор и приложения към него

25/02/2020

00533-2019-0041

Договор и приложения към него, и обявление за възложена поръчка, относно обществена  поръчка с предмет Абонаментна поддръжка на автоматични врати, инсталирани на Терминал 1, Терминал 2, VIP A и VIP B на Летище София.

21
Фев

Протокол № 2/20.02.2020 г. от работата на комисия

21/02/2020

00533–2020-0002

Протокол № 2/20.02.2020 г. от работата на комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високоефективно LED осветление в техническите зони на Терминал 2“.