Процедури по ЗОП

09
Окт

Протоколи и решение на комисия

09/10/2019

Протоколи и решение на комисия по обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София”

09
Окт

Обявление за възложена поръчка, договор и приложения

09/10/2019

00533-2019-0013

Обявление за възложена поръчка, договор и приложения, относно обществена поръчка с предмет "Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни и противопожарни щори"

08
Окт

Протокол 2 от работата на комисията

08/10/2019

00533–2019-0031

Протокол 2 от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет "Закупуване на шест броя рамкови метал детектори Стандарт 2"

08
Окт

Доставка на 5 /пет/ броя външни приставки за анализ на течности от отворени бутилки, термоси и др.

08/10/2019

00533-2019-0040

„Летище София” ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка на 5 /пет/ броя външни приставки за анализ на течности от отворени бутилки, термоси и др./Стандарт 3, Тип А/ към анализатор на бутилки и течности модел ЕМА-3

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 29.10.2019г.

Отваряне на оферти: на 30.10.2019г.,  от 14:00ч.

08
Окт

резервни-части-слсот-2019

08/10/2019

00533-2019-0039