Процедури по ЗОП

16
Фев

Обявление за възложена поръчка за обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София”

Обявление за възложена поръчка за обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София”

00533-2017-0029

15
Фев

Обявление за приключавне на договор за обществена поръчка 100-Д-229/22.12.2016 - Обединение ГБС и Партньори ДЗЗД

Обявление за приключавне на договор за обществена поръчка  100-Д-229/22.12.2016  - Обединение ГБС и Партньори ДЗЗД

с предмет: Изпълнение на строително - монтажни работи съгласно работен проект за етап 2 - подобект 2: "Нова скоростна пътека за рулиране между пътеки за рулиране "D" и "E"

15
Фев

Обявление за приключавне на договор за обществена поръчка 100-Д-26 /31.01.2017 - Смарт Билдинг Технолоджис ООД

Обявление за приключавне на договор за обществена поръчка  100-Д-26 /31.01.2017  - Смарт Билдинг Технолоджис ООД

с предмет: Извънгаранционно абонаментно техническо обслужване и поддръжка на системите за сградна автоматика инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП А

09
Фев

Разяснения по документацията за обществена поръчка

00533-2018-0002

Разяснения по документацията за обществена поръчка с предмет „Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София”

 

05
Фев

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

00533–2017-0027

Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване на системите за сградна автоматика на Терминал 2 и ВИП „А”