Процедури по ЗОП

18
Апр

До всички заинтересовани лица

18/04/2019

00533-2019-0004

Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисия за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на „Летище София“ ЕАД“.

17
Апр

Обявление за възложена поръчка и Договор с приложения

17/04/2019

Обявление за възложена поръчка и Договор с приложения, относно обществена поръчка с предметОсигуряване на служба за спешна медицинска помощ от летище София”, за срок от 12 месеца

15
Апр

До всички заинтересовани лица

15/04/2019
10
Апр

Обявление за възложена поръчка и Договор с приложения

10/04/2019

00533-2018-0022

Обявление за възложена поръчка и Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет Доставка на персонални компютри, принтери и мултифункционални устройства за нуждите на „Летище София“ ЕАД.

10
Апр

ПРОТОКОЛ № 2 НА КОМИСИЯТА

10/04/2019

Протокол № 2/09.04.2019 г. от работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка на Пътека за рулиране (ПР) „L“ в участъка от L1 до L2*, включително демонтаж и монтаж на светосистема“