Процедури по ЗОП

19
Май

Обявление за възложена поръчка и Договор с приложения

19/05/2020

00533-2020-0003

Обявление за възложена поръчка и Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет“Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите за срок от една година“

19
Май

ПРОТОКОЛ № 2/12.05.2020 г.ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

Протокол № 2/12.05.2020г. от работата на комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Възстановяване на износена хоризонтална маркировка машинно изпълнена с термопластична боя на ПИК – странични линии (бяло) и осеви линии на ПР (жълто)“

19
Май

Протокол № 2 от работата на комисията за обществена поръчка

19/05/2020

00533-2020-0008

Протокол № 2 от работата на комисията за обществена поръчка с предмет „Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-двукратно”

11
Май

Съобщение за отваряне на ценовите предложения за общественСъобщение за отваряне на ценовите предложения за обществена поръчка с предмет „Закупуване на дисков масив за нуждита поръчка с предмет „Закупуване на дисков масив за нуждите на ,,Летище София“ ЕАД“

00533-2020-0007

 

 

04
Май

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-120/08.04.2019 - МЦ Медикъл Авиейшън 2010 ЕООД с предмет - „ Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ на летище София, за срок от 12 месеца “