Процедури по ЗОП

11
Ное

Публикувано обявление за възложена поръчка

00533–2019-0028

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-23487/ 11.11.2019 по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София, с включени резервни части”

 

08
Окт

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

08/10/2019

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 5 /пет/ броя външни приставки за анализ на течности от отворени бутилки, термоси и др./Стандарт 3, Тип А/ към анализатор на бутилки и течности модел ЕМА-3“

07
Ное

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

07/11/2019

00533-2019-0035

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Техническо и сервизно обслужване  на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго,включително доставка на резервни части, за срок от 12 (дванадесет) месеца”

06
Ное

Обявление за приключване на договор

06/11/2019

Обявление за приключване на договор № 100-Д-216/28.06.2019,  Консорциум Тита-Нюктех

с предмет: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност, обособена позиция №3 Доставка на детектори за откриване на взривни вещества

06
Ное

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

06/11/2019

00533-2019-0011

Обявление за възложена поръчка и договор с приложения относно обществена поръчка с предмет: „Обработка на фуги и пукнатини с полимербитумна паста и двукомпонентна полимерна паста по летателното поле на летище София“