Процедури по ЗОП

03
Авг

Публикувани протоколи и решение

00533-2020-0011

Публикувани протоколи на комисията и Решение № З-492/31.07.2020 г. по обществена поръчка (публично състезание) с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции

31
Юли

Съобщение

Съобщение за връчване на Решение за обществена поръчка с предмет „Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-двукратно“

00533-2020-0008

28
Юли

00533-2019-0042

00533-2019-0042

Обявление за възложена поръчка с предмет „Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ на летище София, за срок от 12 месеца

23
Юли

Сключено рамково споразумение

00533-2019-0003

Сключено рамково споразумение за „Доставка на строителни, вик и електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата на територията на Летище София“

 

14
Юли

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор 100-Д-219/02.07.2019 -  Чез Електро България АД с предмет:  Доставка на електрическа енергия от доставчик последна инсталация на обекти на Летище София ЕАД, присъединени на ниво средно напрежение