Процедури по ЗОП

18
Яну

Обявление за приключавване на договор 100-Д-350/ 13.12.2019 - Данлекс ЕООД

Обявление за приключавване на договор  100-Д-350/ 13.12.2019 - Данлекс ЕООД

Предмет: Техническо и сервизно обслужване на оборудване за проверка сигурност на пътници, багажи и карго, включително доставка на резервни части"

06
Яну

Съобщение

00533-2020-0011

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-169/06.01.2021 г., договор и приложения към него по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции, за обособена позиция № 1.

08
Яну

СЪОБЩЕНИЕ

08/01/2021

00533-2019-0046

Обявление за възложена поръчка /прекратяване/ на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен срок на един брой нов нископодов пътнически електроавтобус с общ брой на пътниците максимум 85, предназначен за междутерминален транспорт (shuttle bus)“

22
Дек

Обявление за приключавване на договор

Обявление за приключавване на договор  100-Д-336/ 02.12.2019 - Стемо ООД

предмет: Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на системата за визуализация на полетната информация на Летище София (Flight Information Display System) – FIDS

18
Дек

Обявление за приключавване на договор

00533-2019-0027

Обявление за приключавване на договор  100-Д-345/ 10.12.2019 - Застрахователна компания Лев Инс АД с предмет: ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността му като летищен оператор и оператор по наземно обслужване”.