Процедури по ЗОП

23
Май

До всички заинтересовани лица

00533-2017-0025

Сключени договори по проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски консумативи – хартия“;

Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски консумативи – тонери“;

Обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали – офис материали” и

10
Май

Протокол 2 от работата на комисия по обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

00533-2018-0004

До всички заинтересовани лица

 Протокол 2 от работата на комисия по обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

 

03
Май

Документи към поръчка за доставка на ел. ВИК и строителни материали

02
Май

Прекратяване на обществена поръчка

00533-2018-0001

Обявление за възложена обществена поръчка, прекратяване относно обществена поръчка с предмет :

“Доставка на персонални компютри, принтери и мултифункционални устройства за нуждите на „Летище София“ ЕАД”.

27
Апр

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за доставка на строителни, ВиК и електро материали

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка:

100-Д-80/08.02.2018  Дениво груп ЕООД : " Доставка на строителни, ВиК и електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата на територията на Летище София "