Процедури по ЗОП

20
Авг

Протокол 2 от работата на комисия

Протокол 2 от работата на комисията, относно обществена с наименование: Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за високоскоростни автоматични, ролетни и противопожарни щори, в две обособени позиции:

Обособена позиция 1- Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за високоскоростни автоматични щори на летище София;

Обособена позиция 2- Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни и противопожарни щори на летище София.   

17
Авг

Протокол 2 от работата на комисия

Протокол 2 от работата на комисия по обществена поръчка с предмет : „Техническо и сервизно обслужване  на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго,включително доставка на резервни части”, за срок от 12 (дванадесет) месеца.

10
Авг

Доставка на природен газ за нуждите на „Летище София“ ЕАД

00533-2018-0014

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (пряко договаряне) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка на природен газ за нуждите на „Летище София“ ЕАД“.

10
Авг

До всички заинтересовани лица

00533-2018-0004

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

10
Авг

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 100-Д-107/23.05.2017 – ЗАД „Армеец“ АД

с предмет: "Застраховане на имуществени интереси на Летище София ЕАД"