Процедури по ЗОП

11
Дек

Сключен договор в процедура за възлагане на обществена поръчка.

00533-2017-0022

Сключен договор в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставки на природен газ за нуждите на ЛетищеСофия"

 

11
Дек

До всички заинтересовани лица

00533-2017-0025

Разяснение по документацията на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции“.

 

08
Дек

Протоколи от работата на комисия

Протокол № 1/26.10.2017г., Протокол № 2/06.11.2017 г. и  Протокол № 3/30.11.2017 г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на постоянни доставки на автомобилни резервни части и консумативи срещу заявки на възложителя“.

07
Дек

До всички заинтересовани лица

00533-2017-0025

Разяснение по документацията на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции“.

07
Дек

Протоколи 1, 2, 3 и 4 и Решение за определяне на изпълнител

00533-2017- 0017

Протоколи 1, 2, 3 и 4 и Решение за определяне на изпълнител, относно обществена поръчка с предмет: Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от една година.