Процедури по ЗОП

16
Ное

Съобщение относно обществена поръчка

00533-2018-0007

Обявление за възложена поръчка-прекратяване, относно обособена позиция 2 - Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни и противопожарни щори на летище София от обществена поръчка с предмет:

„Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за високоскоростни автоматични, ролетни и противопожарни щори“, в две обособени позиции:

Обособена позиция 1- Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за високоскоростни автоматични щори на летище София;

09
Ное

Обявление за възложена поръчка

00533-2018-0010

Публикувано обявление за възложена поръчка с предмет „Изпълнение на постоянни доставки на автомобилни резервни части и консумативи, срещу заявки на възложителя“, по обособена позиция № 1 - „Изпълнение на постоянни доставки на автомобилни резервни части и консумативи, срещу заявки на възложителя, за 8 броя автомобили марка GREAT WALL“.

08
Ное

СЪОБЩЕНИЕ ДО УПРАВИТЕЛЯ НА „АУТО ПАРТНЪРС“ ЕООД

Съобщение и решение № З-612/19.10.2018 г. по обществена поръчка с предмет Изпълнение на постоянни доставки на автомобилни резервни части и консумативи, срещу заявки на възложителя“, по обособени позиции.

07
Ное

Сключен договор за обществена поръчка

00533-2018-0012

Сключен договор за обществена поръчка с предмет „Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-двукратно

31
Окт

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране и избор на изпълнител,

 Протоколи 1, 2, 3, 4 и 5 от работата на комисията, и Решение за класиране и избор на изпълнител, относно обществена  поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за високоскоростни автоматични, ролетни и противопожарни щори“, в две обособени позиции:

Обособена позиция 1- Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за високоскоростни автоматични щори на летище София;