Процедури по ЗОП

19
Окт

Съобщение

00533–2019-0047

Решение за прекратяване, Доклад и Протоколи 5 и 6 от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет  „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на четири броя рентгеново оборудване със система за откриване на течни експлозиви, Стандарт 2, тип „С”.

19
Окт

СЪОБЩЕНИЕ

00533-2019-0002

Обявление за възложена поръчка за обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка на Пътека за рулиране (ПР) „L“ в участъка от L1 до L2*, включително демонтаж и монтаж на светосистема“

00533-2019-0002

20
Фев

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-324/31.08.2018 - Булгаргаз ЕАД

С предмет:  Доставка на природен газ за нуждите на "Летище София" ЕАД

05
Окт

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-278/13.09.2019г. - СИД Ентърпрайз ЕООД с предмет: „ Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни и противопожарни щори”

02
Окт

Съобщение

00533-2019-0046

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен срок на един брой нов нископодов пътнически електроавтобус с общ брой на пътниците максимум 85, предназначен за междутерминален транспорт (shuttle bus)“