Обяви / Публични покани

12
Мар

Протокол № 1 за обществена поръчка с предмет „Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE”

Съобщение

Протокол № 1 за обществена поръчка с предмет „Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE

05
Мар

До всички заинтересовани лица

05/03/2019
 
Разяснение към обществена поръчка с предмет Задължителна застраховка ,,трудова злополука” на работниците  и  служителите на „Летище София” ЕАД.
26
Фев

застраховка-трудова-злополука-2019

26/02/2019

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Задължителна застраховка "трудова злополука" на работниците  и  служителите на „Летище София” ЕАД, чрез събиране на оферти с обява.  

Срок за получаване на оферти – 07 март 2019 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти – 08 март 2019 г., 11:00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.  

26
Фев

ПУБЛИКУВАН ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

26/02/2019

Публикуван договор с приложения към него, по обществена поръчка с предмет„Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2018 година”.

18
Фев

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

18/02/2019

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет „Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE”

Нов срок за подаване на оферти – 22.02.2019 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 11:00 часа на 25.02.2019 г. в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Терминал -1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.