Обяви / Публични покани

11
Апр

Договор с приложения, относно обществена поръчка

11/04/2019

Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет Задължителна застраховка ,,трудова злополука” на работниците и служителите на „Летище София” ЕАД.  

08
Апр

Публикуване на договор и приложения към него

08/04/2019

Публикуван договор и приложения към него, по обществена поръчка с предмет:  „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

03
Апр

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

03/04/2019

Сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“

25
Мар

Сключен договор за обществена поръчка с предмет „Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE“

Сключен договор за обществена поръчка с предмет „Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE

19
Мар

Протоколи 1, 2 и 3 от работата на комисията

19/03/2019

Протоколи 1, 2 и 3 от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет Задължителна застраховка ,,трудова злополука” на работниците и служителите на „Летище София” ЕАД.