Обяви / Публични покани

01
Ное

Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП,

открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет:

„Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за асансьори и ескалатори,

инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД”.

 

31
Окт

Протокол № 1 за обществена поръчка

Протокол № 1 за обществена поръчка с предмет „Доставка на 30 000 литра антиобледенителна течност, предназначена за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на Летище София  за срок от 1 /една/ година”

 

01
Ное

Гражданска-злополука-каско-2019

Съобщение

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2019 г. , Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2019 г.  и Застраховка  “Автокаско” на  моторни превозни средства, чрез събиране на оферти с обява.  

 

Срок за получаване на оферти – 12.11.2018 г. до 17.00 ч.

26
Окт

Сключен договор за обществена поръчка

Публикуван договор с приложения към него, по обществена поръчка с предмет:  „Разработване на стратегическа карта за шум за летище София”.

16
Окт

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет „Доставка на 30 000 литра антиобледенителна течност, предназначена за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на Летище София  за срок от 1 /една/ година“

Нов срок за подаване на оферти – 19.10.2018 г. /17:00/