Обяви / Публични покани

28
Ное

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕТО

Протокол № 1/26.09.2018 г. и Протокол № 2/17.10.2018 г. от работата на комисията и Съобщение за прекратяване на възлагането относно обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи на обект: „Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София“

23
Ное

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

„Летище София“ ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, удължава срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“, както следва:

 

Нов срок за получаване на оферти: 10.12.2018 г. до 17:00 часа

21
Ное

Публикувани протоколи по обществена поръчка

Публикувани Протокол № 1/19.11.2018 г. и Протокол № 2/20.11.2018 г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД”.

21
Ное

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2019 г., Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2019 г.  и Застраховка  “Автокаско” на  моторни превозни средства.

15
Ное

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Писмени разяснения съгласно чл. 189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“