Обяви / Публични покани

21
Ное

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2019 г., Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2019 г.  и Застраховка  “Автокаско” на  моторни превозни средства.

15
Ное

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Писмени разяснения съгласно чл. 189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“

13
Ное

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, е открил обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД”.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти, както следва:

06
Ное

Писмени разяснения по условията на обществена поръчка

Писмени разяснения, съгласно чл.189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2019 г., Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2019 г.  и Застраховка  “Автокаско” на  моторни превозни средства.

02
Ное

Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София

Съобщение

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“, чрез събиране на оферти с обява.  

 

Срок за получаване на оферти – 22.11.2018 г. до 17.00 ч.