Обяви / Публични покани

21
Юли

Техническа експертиза за констатиране на състоянието на водоохлаждащ агрегат (чилър) № 3

СЪОБЩЕНИЕ  

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 101 г., ал. 4 от ЗОП, ,,Летище София” ЕАД публикува протокол № 1 за обществена поръчка с предмет: „Техническа експертиза за констатиране на състоянието на водоохлаждащ агрегат (чилър) № 3”

01
Юли

Инспекция на шумозащитен екран: Инспектиране на металната конструкция за нарушени или липсващи болтови връзки, проверка и затягане на всички болтови връзки

СЪОБЩЕНИЕ

01
Юли

Доставка на карбонови филтри, пречистващи въздуха на Терминал 2

СЪОБЩЕНИЕ

30
Юни

Техническа експертиза за констатиране на състоянието на водоохлаждащ агрегат (чилър) № 3

9031525

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Техническа експертиза за констатиране на състоянието на водоохлаждащ агрегат (чилър) № 3”

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникаленномер:

ІD - 9031525.

06
Юни

Инспекция на шумозащитен екран: Инспектиране на металната конструкция за нарушени или липсващи болтови връзки, проверка и затягане на всички болтови връзки

9030172

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Инспекция на шумозащитен екран: Инспектиране на металната конструкция за нарушени или липсващи болтови връзки, проверка и затягане на всички болтови връзки, инспектиране на цинковото покритие и корекция, където е необходимо - абонамент за срок от 3 (три) години”.

Поканата е публикувана в Регистъра за обществени поръчки под номер ID 9030172.