Обяви / Публични покани

15
Окт

Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на „Летище София” ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с открита процедура по реда на глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на поръчка с предмет „Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на „Летище София” ЕАД”, на основание чл.101г, ал. 4 от ЗОП, „Летище София” ЕАД, в качеството му на възложител, публикува протокола от работата на назначената комисия.

12
Сеп

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект за етап 2 - подобект 2 „Разширение на антиобледенителна площадка изток

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 101 г., ал. 4 от ЗОП, ,,Летище София” ЕАД публикува протокол №№ 1, 2, 3 и 4 за обществена поръчка с предмет:  Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект за етап 2 - подобект 2 „Разширение на антиобледенителна площадка изток” 

11
Сеп

Инспектиране на металната конструкция за нарушени или липсващи болтови връзки, проверка и затягане на всички болтови връзки, инспектиране на цинковото покритие и корекция

СЪОБЩЕНИЕ 

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, публикува протокола от работата на комисията за обществена поръчка с предмет: „Инспекция на шумозащитен екран: Инспектиране на металната конструкция за нарушени или липсващи болтови връзки, проверка и затягане на всички болтови връзки, инспектиране на цинковото покритие и корекция, където е необходимо - абонамент за срок от 3 (три) години”.

11
Сеп

Извършване на специализиран медицински преглед на служителите на „Летище София” ЕАД, работещи в среда на източници на йонизиращи лъчения

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 101 г., ал. 4 от ЗОП, ,,Летище София” ЕАД публикува протокол № 1 за обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран медицински преглед на служителите на „Летище София” ЕАД, работещи в среда на източници на йонизиращи лъчения”.

28
Авг

Поддръжка на интериорна и екстериорна растителност на летище София

СЪОБЩЕНИЕ  

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 101 г., ал. 4 от ЗОП, ,,Летище София” ЕАД публикува протокол № 1 за обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на интериорна и екстериорна растителност на летище София”