Обяви / Публични покани

30
Дек

Доставка, подготовка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване на контактните зони на ПИК от наслагвания от гума

"Доставка, подготовка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване на контактните зони на ПИК от наслагвания от гума"

02
Дек

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2015

1. Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2015 г. и Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2015 г., и 2. Застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на “Летище София” ЕАД, както и на такива, собственост на ГД “ ГВА” и ползвани от “Летище София” ЕАД. Моторните превозни средства се застраховат за сметка на “Летище София” ЕАД и за двата вида застраховки, в качеството му на летищен оператор на основание чл. 48г, ал.

28
Ное

Доставка на резервни части за поддръжка на светотехническата система (СТС)

Доставка на резервни части за поддръжка на светотехническата система (СТС)

26
Ное

Изработка, доставка, изпълнение на СМР и пускане в експлоатация на високоскоростни автоматични щори за багажни халета Терминал 1 и Терминал 2

„Изработка, доставка, изпълнение на СМР и пускане в експлоатация на високоскоростни автоматични щори за багажни халета Терминал 1 и Терминал 2”.

21
Окт

Изготвяне на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка за „Летище София ЕАД

9034940

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) събира оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка за „Летище София ЕАД” чрез публична покана.