Обяви / Публични покани

09
Фев

Протоколи от комисия

30
Яну

Протоколи от комисия

Протоколи от комисия.

22
Яну

Протокол от заседание на комисия

Абонаментно обслужване и поддръжка на водогрейни котли, модулната антоматична система за поддържане на постоянно налягане в отоплителната инсталация в сградата на Терминал 2 и Терминал 1

07
Яну

Абонаментно обслужване и поддръжка на водогрейни котли, модулната антоматична система за поддържане на постоянно налягане в отоплителната инсталация в сградата на Терминал 2 и Терминал 1

9037824

„Абонаментно обслужване и поддръжка на водогрейни котли, модулната антоматична система за поддържане на постоянно налягане в отоплителната инсталация в сградата на Терминал 2 и Терминал 1, газови топловъздушни апарати и газиснализационни и отсекателни инсталации на летище София”.

05
Яну

Разделно събиране, извозване и последващо третиране на отпадъците от опаковки и рециклируемите отпадъци, образувани на летище София

ID 9037769

„Разделно събиране, извозване и последващо третиране на отпадъците от опаковки и рециклируемите отпадъци, образувани на летище София, за срок от две години”