Обяви / Публични покани

04
Мар

Сключен договор за абонаментно обслужване и поддръжка на водогрейни котли

Договор за абонаментно обслужване и поддръжка на водогрейни котли, модулната антоматична система за поддържане на постоянно налягане в отоплителната инсталация в сградата на Терминал 2 и Терминал 1

 

 

27
Фев

Сключен с изпълнителя договор за доставка на резервни части за поддръжка на светотехническата системата (СТС) на Летище София

Договор за доставка на резервни части за поддръжка на светотехническата системата (СТС) на Летище София

20
Фев

Информация за основанието и размера на извършено плащане по договора

16
Фев

Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка по Международните стандарти

Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка по Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международните счетоводни стандарти (МСС) на годишния финансов отчет (ГФО) на „Летище София” ЕАД за финансовата 2014 година

16
Фев

Информация за основанието и размера на извършено плащане по договора