Обяви / Публични покани

23
Апр

Протоколи и договор за СМР и пускане в експлоатация на високоскоростни автоматични щори

Протоколи и договор за СМР и пускане в експлоатация на високоскоростни автоматични щори

08
Апр

Извършване на независим външен одит на използваните в „Летище София” ЕАД информационни системи

9040635

„Извършване на независим външен одит на използваните в „Летище София” ЕАД информационни системи”

08
Апр

ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ ЗА ВОДОПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ВОДА ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА ЧИЛЪРИ

9040629

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали за водоподготовка на техническата вода за охлаждане на хладилни машини чилъри ”. 

 

07
Апр

Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери

9040591

„Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП –А на летище София”

07
Апр

Информация за основание и размер на извършено плащане по договор

Информация за основанието и размера на извършено плащане по договор.