Обяви / Публични покани

12
Сеп

Сключен договор за обществена поръчка

12/09/2019

Съобщение

Сключен договор за обществена поръчка с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище"

 

02
Сеп

Публикувани протоколи по обществена поръчка

02/09/2019

Публикувани Протокол № 1/20.08.2019 г.  и Протокол № 2/29.08.2019 г.  от работата на комисията по обществена поръчка с предмет:

„Абонаментно обслужване и поддръжка на автоматизираните преградни съоръжения на КПП 3, 5, 7 и Карго, монтирани на транспортните входове на летище София“.

27
Авг

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи на обект: „Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София“

 

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 30.09.2019 г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 01.10.2019 г.

14
Авг

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: 

„Абонаментно обслужване и поддръжка на автоматизираните преградни съоръжения на КПП 3, 5, 7 и Карго, монтирани на транспортните входове на летище София“.

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 19.08.2019 г.

02
Авг

Протоколи за обществена поръчка с предмет

Съобщение

Протоколи за обществена поръчка с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище