Обяви / Публични покани

07
Фев

Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE

"Летище София" ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE", чрез събиране на оферти с обява.

Срок за подаване на оферти – 15.02.2019г. /17:00 часа/

31
Яну

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка

Съобщение

 

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка с предмет ,,Доставка на 30 000 литра антиобледенителна течност, предназначена за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на Летище София  за срок от 1 /една/ година

17
Яну

Съобщение и Протокол № 1 на комисията за обществена поръчка

17/01/2019

Съобщение и Протокол № 1 на комисията за обществена поръчка с предмет ,,Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище”

15
Яну

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

15/01/2019

Публикувани Протокол № 1/11.12.2018 г., Протокол № 2/03.01.2019 г. и Протокол № 3/10.01.2019 г. от работата на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“

09
Яну

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, е открил обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет„Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти, както следва: