Обяви / Публични покани

21
Дек

Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол

21/12/2018

          „Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

        Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 08.01.2019 г.

20
Дек

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

20/12/2018

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, е открил обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2018 година”.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти, както следва:

19
Дек

Съобщение

19/12/2018

Съобщение

Договор и Приложения към договора, относно обществена поръчка с предмет Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2019 г. , Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2019 г.  и Застраховка  “Автокаско” на  моторни превозни средства

18
Дек

Писмени разяснения съгласно чл.189 от ЗОП

18/12/2018

Съобщение

Писмени разяснения съгласно чл.189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище“

14
Дек

Публикуван договор с приложения към него, по обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД”.

14/12/2018